Je kan in goed vertrouwen een reis bij ons boeken

We zijn lid van het keurmerk Vereniging van Kleinschalige reisorganisatie en je reissom is beschermd via onze garantieregeling STO

Wij zijn een Nederlandse reisorganisatie met ons hoofdkantoor in Amsterdam en sinds 2009 zijn honderden tevreden reizigers je reeds voorgegaan in Andalusië, Portugal en Marokko. Op deze pagina vertellen we je graag meer over ons lidmaatschap bij de Vereniging van Kleinschalige reisorganisaties en onze garantieregeling STO. Je kan erop vertrouwen dat je reissom bij ons in goede handen is en we nodigen je graag uit bij ons op kantoor om ons te ontmoeten!

Lid van de Vereniging van Kleinschalige reisorganisaties

De Vereniging van Kleinschalige reisorganisaties telt inmiddels over de 300 leden en behartigt de belangen voor deze specialistische groep reisbedrijven. Barrio Life is lid van de vereniging en heeft gedurende twee jaar ook een bestuursfunctie gehad binnen de vereniging.

Voor de reiziger is het belangrijk te weten dat lid zijn van de vereniging de verplichting met zich mee draagt een garantieregeling te hebben voor de reissommen van reizigers. Mochten wij als reisorganisatie failliet gaan, is je reissom beschermd tegen faillissement.

De verenging zorgt er verder voor dat de belangen van de kleinschalige reisorganisaties behartigt worden in de politiek, op branche niveau en verstevigt de concurrentiepositie t.o.v. de grotere reisorganisaties.

STO Garant: garantie geregeld

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Barrio Life gebruik van STO Garant, een door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) erkende garantieregeling. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina. Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl. Bij elk (reis)aanbod van Barrio Life op deze website leest u of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant.

De werking

Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan Barrio Life, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. De dag na afloop wordt de reissom vrijgegeven aan Barrio Life. Mocht Barrio Life voor het einde van uw boeking in financieel onvermogen geraken, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

Wij vertellen je graag meer over onze garantieregeling

Stel ons je vraag

Neem contact op met onze reisspecialist